Header Ads

BDP, Uludere Raporuna Muhalefet Şerhini Açıkladı: Başbakan Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Özel YargılanmalıdırBDP Uludere raporuna muhalefet şerhini açıkladı. Raporda, kafilenin 'imha kastı'yla vurulduğu belirtilerek Başbakan ve Genelkurmay'ın yargılanması istendi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Alt Komisyonu’nda AKP’lilerin oylarıyla kabul edilen Uludere raporuna muhalefet şerhi koyan BDP’li Komisyonu Üyesi Ertuğrul Kürkçü, 34 sivilin yaşamını yitirdiği olayda kaçakçı kafilesinin “imha kastıyla” vurulduğunu belirterek, Genelkurmay ve olayın siyasi sorumlusu olarak da Başbakan Tayyip Erdoğan’ın “yargılanması” nı istedi.

BDP’li TBMM İnsan Haklarını İncleme Komisyonu Üyesi Ertuğrul Kürkçü, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nun “Hakikatleri Araştırma Komisyonu” na dönüştürülmesi ve alt komisyon raporunu reddetmesini istediği muhalefet şerhinde şu saptama ve önerilere yer verdi:

Uçaklar öldürdü 
Komisyon çoğunluğu, Genelkurmay’ı ve hükümeti inceleme dışına çıkaracak bir yoldan gitmeyi benimsemiş ve sonunda öznesi olmayan bir katliam raporu kaleme almayı başarmıştır. “34 Roboskili (Uludere) köylüyü kim öldürdü” sorusuna, çoğunluğun verdiği yanıt şundan ibarettir: “Uçaklar”.

İmha kastıyla 
Raporun alt komisyonda görüşülmesi sırasında 34 yurttaşımızın katledilmesinde “bir kasıt olmadığı” na ilişkin olarak eklenen hüküm Genelkurmay açıklamalarına bile aykırı olduğu gibi akıl ve mantıkla izah edilmesi de mümkün olmayan bir boş sözden ibarettir. Türk Hava Kuvvetlerine bağlı uçaklar bu kafileyi yok etme kastıyla hedeflemişler; bir saate yakın bir süre içinde kafileyi dört kez vurmuşlar ve 34 suçsuz insanı yok etmişlerdir. Hava harekatında “imha kastı” olmasa, bu görüntüleri harekat merkezlerinde izleyenlerin hiç değilse ilk vuruş sonrasında durup yeniden bir değerlendirme yapmaları gerekmez miydi?

Fehman obsesyonu 
Elbette bu hava harekâtını düzenleyenlerin bir kastı vardı. Ancak kasıt sahipleri vuracakları anonim hedefte yer alanlardan hiç değilse birinin Irak toprağında üslendiğini ve askeri faaliyete komuta ettiğini düşündükleri PKK askeri liderlerinden Dr. Bahoz Erda l kod adlı Fehman Hüseyin olacağına ilişkin bir obsesyonla maluldüler.

Müzakereye katkı 
Roboski’nin hesabının Meclis’te ve siyaseten sorulması, herkes emin olabilir ki, “müzakere” sürecinin sahici bir çözüme doğru ilerleyebileceğine dair memleketin en yüksek kürsüsünden verilmiş somut ve açık bir işaret olarak okunacaktır.

Sorumlular yargılanmalı 
29 Aralık 2011 tarihli Genelkurmay Başkanlığı bildirisi, eldeki belge ve bilgilerden en yüksek askeri sorumluluğun kimde olduğunu hem de yetki aşımına yönelerek açıklamaktadır. Bu beyan Genelkurmay Başkanlığı’nın süreçteki sorumluluğunun kendi ağzından itirafı olup başka bir açıklama gerektirmiyor. Zaten mantıken, hukuken ve siyaseten başka türlü olmasına imkan olmadığı için Komisyon, Genelkurmay Başkanı’nın bu sorumluluğunun gereği olarak yargılanmayı hak ettiğini tespit etmekle yükümlüdür. Ancak, Genelkurmay’ın bu kadar ağır bir siyasi sorumluluk gerektiren bir kararı Başbakanlıkla paylaşmaksızın alması ve uygulaması düşünülemeyeceğinden Komisyon Başbakan’ın da bu sorumluluğunun gereği olarak yargılanmayı hak ettiğini tespit etmekle yükümlüdür.

Özür dilenmeli 
Her ne şekilde olursa olsun yürütmenin başında olanlar çatışmanın büründüğü boyutlardan ve bu süreçte gerçekleşen sivil kayıplardan birinci dereceden sorumludurlar. Tek çıkış yolu saydam bir soruşturma ve adil bir yargılamanın kapısını açmak, ama asıl önemlisi bu katliamdan ötürü halktan özür dilemekten geçiyor.

(Cumhuriyet)

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.