Header Ads

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İnönü Stadı Projesi İçin Koruma Kurulundan Onay Alınmasını Yeniden Zorunlu KıldıÇevre ve Şehircilik Bakanlığı, İnönü Stadı projesi için koruma kurulundan onay alınmasını yeniden zorunlu kıldı. Meslek odaları yeni stad projesinin kurul denetiminden çıkartılmak istenmesinin "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu"na aykırı olduğunu söylüyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İnönü Stadı arazisi için hazırlanan imar planında üçüncü kez değişiklik yaparak, stad projesi için koruma kurulundan onay alınmasını zorunlu kıldı. 22 Mart’ta askıya çıkan bu yeni plana, önceki planda iptal edilen “Spor tesisi alanında ilgili koruma kurulundan görüş alınmadan uygulama yapılamaz” maddesi de yeniden eklendi. Son planda stadın 2005’te tescil edildiği notu da yer alıyor.

Mart ayı başında askıya çıkan önceki planda, stad arazisinde yapılacak projeleri koruma kurulu onayına bağlayan maddelerin üzeri çizilmişti. Bu değişikliğe itiraz eden meslek odaları, yeni stad projesinin kurul denetiminden çıkartılmak istenmesinin ‘Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na aykırı olduğunu söylemişti. Uzmanlara göre projenin silueti ve tarihi dokuyu bozmaması, stadyumun altından geçen Dolmabahçe Sarayı’na ait kanallara zarar vermemesi gibi unsurlar kurul tarafından denetlenmeliydi.

Radikal'den Elif İnce'nin haberine göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yeniden değişiklik yaptı ve stad projesi için koruma kurulundan onay alınmasını zorunlu kıldı.

Mimarlar: “Özgün haliyle kalsın”
Yeni imar planı bir ay boyunca askıda kalacak. İtiraz gelmezse, Koruma Kurulu, projeyi değerlendirecek. İtiraz gelirse yargı süreci başlayacak. Yürütmeyi durdurma kararı çıkarsa her şey başa dönecek. Mimarlar Odası, tescilli eser olan binanın özgün haliyle korunmasını savunurken, planlara dava açacağını duyurmuştu. Şehir Plancıları Odası da stadın kapasitesinin arttırılmasının altyapı sorunlarını kötüleştireceğini belirtiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı ’ndan bir yetkili ise “İmar planları askıdan inmeden kurulun herhangi bir projeyi değerlendirmesi söz konusu değil” dedi.

Ocaktan beri üç kere değişti
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yeni stad projesi için hazırladığı ilk plan, geçen ocakta onaylanmıştı. Bu planda stad için maksimum yükseklik deniz seviyesinden 34 metre - yaklaşık 10 katlı bir apartmana denk olarak belirlenmişti. Ritz Carlton Oteli’nin yan tarafındaki yeşil alan da projeye dahil edilmiş ve Beşiktaş ’ın kullanımına açılmıştı. Ocaktan beri planda üç kez değişiklik oldu.

Silueti bozabilir
İstanbul Aydın Üniversitesi Afet Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Başkanı Yrd. Doç. Dr. Kubilay Kaptan, Dolmabahçe Sarayı'nın yapısal güvenliği ile ilgili hazırladığı bir raporda, İnönü Stadyumu'nun genişletilmesinin, taban kotunun düşürülmesi veya yükseltilmesinin sadece stadın kendisini değil, Dolmabahçe Sarayı'nın deniz tarafından görünüşünü de olumsuz etkileyebileceğini belirtmişti.

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.