Header Ads

Kırmızı Şemsiye Derneği: "Trans Seks İşçilerine Yönelik Cinayetleri Durdurun!"


9 Temmuz 2013 tarihinde, Dora adlı trans seks işçisi, Kuşadası’ndaki evinde bıçaklanarak öldürüldü.

Trans seks işçileri, halihazırda her türlü şiddetin mağduru olarak hayatlarına devam etmektedirler. Seks işçiliği üzerinden trans kadınları her gün hedef alan ve maruz kalınan nefret suçları sonrasında etkin soruşturma yürütmeyen polis, trans seks işçilerinin katillerini ceza indirimleriyle ödüllendiren yargı, trans kadınları eğitim ve seks işçiliği dışındaki istihdam alanından dışlayan devlet, trans seks işçisi cinayetlerini görmezden gelen veya magazinsel boyutuyla gündeme taşıyan medya ve “fuhuş” karşıtlığı ve “genel ahlak” argümanlarıyla trans seks işçilerini evlerinden sokağa atan, güvenliksiz çalışma alanlarına iten transfobi ve orospufobi... Bize göre Dora cinayetinin asıl katilleri, trans seks işçilerinin hak taleplerini görmezden gelen ve en temel hakkımız olan yaşam hakkımıza kast edilmesine ses çıkarmayıp dolaylı yoldan destek olan herkestir.

Kırmızı Şemsiye olarak, artık trans seks işçilerine reva görülen bu açık “kırım”ın son bulması için harekete geçilmesini talep ediyoruz. Her gün fiziksel, cinsel, psikolojik ve ekonomik şiddete maruz kalıp, toplumun çeperlerine itilen trans seks işçilerinin haklarının korunmasını istiyoruz.

Trans kadınları sadece seks işçiliği alanına iten, trans kadınları diğer istihdam alanlarından koparan ayrımcılıkla mücadele için “cinsiyet kimliği” ve “cinsiyet ifadesi” ibarelerini içeren bir ayrımcılıkla mücadele kanunu çıkarılmalı; yetkililer trans kadınlara yönelik her türlü ayrımcılıkla fiili mücadele politikalarını geliştirmelidir.

Trans seks işçilerine yönelen nefret suçları ile etkin şekilde mücadele edebilmek amacıyla, “cinsiyet kimliği” ve “cinsiyet ifadesi” ibarelerini de bünyesinde barındıran bir nefret suçları mevzuatı oluşturulmalıdır.

Seks işçilerini güvenliksiz çalışma alanlarına iten ve bizzat şiddetin mağduru olmalarına vesile olan “fuhuş” ile ilgili mevzuat değişirilmeli, seks işçilerinin taleplerine uygun yasal mevzuat ve fiili politikalar oluşturulmalıdır. Seks işçilerinin güvenli alanlarda çalışma hakkı garanti altına alınmalıdır.

Kolluk kuvvetleri ve yargı birimlerinin seks işçileri ve trans kadınlara yönelik önyargılı ve ayrımcı tutumuyla mücadele edilmeli; trans seks işçisi katillerine “haksız tahrik” veya “iyi hal” gerekçeleriyle verilen ceza indirimleri derhal son bulmalıdır.

Dora’nın katil veya katilleri derhal bulunmalı; cinayet ile ilgili polis etkin bir soruşturma yürütmeli, katil veya katillerine gerekli ceza hiçbir indirime gidilmeden verilmelidir.

Trans ve seks işçisi cinayetleri politiktir. Trans seks işçilerine yönelen şiddet, kadınlara, engellilere, HIV pozitif bireylere, Kürtlere, Ermenilere, Alevilere, işçilere, emekçilere, sığınmacı/mültecilere, doğaya, hayvanlara yönelen şiddetin bir başka yüzüdür.

Transfobik ve orospufobik ahlakınız batsın!

Baskı, şiddet ahlaksa; biz ahlaksızız!

Kırmızı Şemsiye Cinsel Sağlık ve İnsan Hakları Derneği

foto: arşiv

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.