Header Ads

Cumhurbaşkanı Gül HSYK Yasasını Onayladı: Aykırılıklar İçin Anayasa Mahkemesi'ni İşaret Etti


Cumhurbaşkanı Gül, “12 maddede 15 husus Anayasa’ya aykırıydı. Bazı açık aykırılıklar düzeltildi. Kalan maddeleri Anayasa Mahkemesi’nin değerlendirmesini uygun buldum” dedi ve HSYK Yasası'nı onayladı. Daha önceki iptal başvurusu 'Usûlüne uygun bulunmayan' CHP yeniden Anayasa Mahkemesi'ne gideceğini açıkladı.

Gül, tartışmalara neden olan HSYK yasasını onaylarken ‘‘Kanunun diğer lehinde ve aleyhinde tartışılan maddelerinin ise Anayasa Mahkemesi'nce değerlendirilmesinin daha doğru olacağını düşünerek yayımlanmasını uygun buldum.” sözlerine yer verdi.

Çankaya Köşkü’nden yapılan yazılı açıklamada ‘‘6524 sayılı ‘Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Anayasa'nın 89 uncu maddesinin birinci fıkrası ile 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi uyarınca yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir.’’ denildi. Cumhurbaşkanı Gül, yoğun tartışmalara neden olan HSYK yasasını onaylarken kamuoyu ile bazı hususları paylaşma ihtiyacı duydu. Yapılan açıklamada Gül’ün şu görüşlerine yer verildi: “Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu'nda değişiklik yapan teklifin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulmasından sonra her safhasını özellikle Anayasa'ya aykırılığının bulunup bulunmadığı bakımından incelettim ve teklifte 12 maddede yer alan 15 hususun Anayasa'yla açıkça çeliştiğini gördüm ve Adalet Bakanı'nı çağırıp uyardım.

Bunun üzerine TBMM Adalet Komisyonu ve Genel Kurul safhalarında uyarılarım dikkate alınarak, teklifin ilk hâlinde bulunan, HSYK Daire başkanlarının belirlenmesi, HSYK’ya tetkik hâkimi ve müfettiş atanması, gönderilmesi ve görevlendirilmesi, HSYK üyelerine disiplin cezası verilmesi, yönetmelik ve genelge çıkarma gibi konularda özellikle Adalet Bakanı'na yetkiler veren hükümlerden vazgeçildiğini ve bu yetkilerin yeniden HSYK Genel Kurulu'nda veya ilgili dairelerinde kalacak şekilde değiştirildiğini gördüm.

Düzeltilen bu açık aykırılıklar dışında Kanunun diğer lehinde ve aleyhinde tartışılan maddelerinin ise Anayasa Mahkemesi'nce değerlendirilmesinin daha doğru olacağını düşünerek yayımlanmasını uygun buldum.”

CHP onayı beklemeden başvurmuştu
Yasa Meclis Genel Kurulu'ndan geçtikten hemen sonra CHP onay sürecini beklemeden Anayasa Mahkemesi'ne iptal başvurusu yapmıştı. Ancak Anayasa Mahkemesi, 'Yasa Cumhurbaşkanı tarafından onaylanıp Resmi Gazete'de yayımlanmadan başvuru yapılamayacağını' gerekçe göstererek bu talebi reddetmişti.

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.