Header Ads

Soma'da Zeytin Nöbeti: Zeytin Ağaçlarını Sökmeye Çalışan Şirkete Karşı Köylüler Direnişte


Başka Haber

Greenpeace, Soma’da kömürlü termik santral kurmak için dün gece yarısı hukuksuz bir biçimde zeytin ağaçlarını sökmeye başlayan Kolin Şirketler Grubu hakkında suç duyurusunda bulundu. Dün gece yarısı zeytinliklere girip 13 ağacı söken kepçelerin çalışması dün köylülerin direnişiyle durduruldu.

18 Eylül 2014, Soma  Greenpeace, Soma’da kömürlü termik santralin kurulması için acele kamulaştırma sürecinde olan zeytinliklere dün gece iş makineleriyle giren Kolin Şirketler Grubu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Soma’da, Kolin Kömürlü Termik Santrali’nin yapımı için acele kamulaştırma süreci henüz tamamlanmadı ve acele kamulaştırma kararında karşı dava sürüyor. Şirket buna rağmen dün gece yarısı 12.00 sularında zeytinliklere hukuksuz bir biçimde girerek 13 zeytin ağacını kesti. Daha fazla ağacın kesilmesi Soma Yırca köylülerinin kepçelerin önüne geçmesiyle durduruldu.Köylüler, alanda sabaha kadar nöbet tuttu. Bugün, sökülen ağaçlardaki zeytinleri toplayan köylüler, “Sökülen bu 13 zeytin ağacı bizim çocuğumuz gibi, 20 yılda yetiştirdik, 1 dakikada söktüler. Zeytinimizi heba ettirmeyelim, olgunlaşmasa da toplayalım dedik” dedi.

Zeytinlik talanına karşı nöbet başlıyor
Soma’nın Yırca köyünde bugün itibariyle zeytinliklerin talan edilmesine karşı nöbet başlıyor.
 Zeytinliklerin acele kamulaştırılmasının zaten hukuka aykırı olduğunu söyleyen Greenpeace Avukatı Deniz Bayram, “Kamulaştırma sürecine karşı yasal itiraz süresi devam ediyor olmasının yanı sıra hukuki süreç başlatıldı. Bu süreç devam ederken şirketin gece yarısı baskınıyla 20 yıllık ağaçları katletmesi kabul edilemez. Bu yüzden şirket hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. Yırcalılar, zeytinliklerinin yerine termik santral kurulmasını istemiyor ve buradaki ağaçları korumaya da kararlılar. Biz de, buradaki zeytinliklerin koruma altında olduğundan emin olana kadar köylülerin yanında olacağız ve hukuk mücadelesine de devam edeceğiz” dedi.

Eylül ayı başında Greenpeace, yerel halkla birlikte, zeytinliklerin acele kamulaştırılmasının hukuka aykırı olması nedeniyle dava açmıştı. Dava henüz sonuçlanmadı.


Zeytinliklerin acele kamulaştırılması  hakkında Bakanlar Kurulu Kararı neden hukuka aykırıdır?
Hukuka aykırı olarak alınan acele kamulaştırma kararının yürütmesinin durdurularak, kararın aynı acelecilikle iptal edilmesi gerekmektedir.

Çünkü,

- Anayasa’nın 45. Maddesi uyarınca;

“Devlet tarım arazileri ile çayır ve meraların amaç dışı kullanılmasını ve tahribini önlemek, tarım ve hayvancılıkla uğraşanların işletme araç ve gereçlerinin ve diğer girdilerinin sağlanmasını kolaylaştırır.”

- 3573 Sayılı Zeytinciliğin Islahı, Yabanilerin Aşılattırılması Hakkında Kanun’un 17. Maddesi uyarınca;

“Devlet, zeytinciliğin ıslahı, yeni zeytin dikim alanlarının tespiti zeytin dikim ve yetiştirilmesinin teşviki ile verimin arttırılması, hastalık ve zararlılarla mücadele ile ürün elde etmekte masrafları azaltıcı araç ve gereçlerin imal ve ithalinde gerekli kolaylıkları sağlar.”

- 3573 Sayılı Zeytincilik Islahı, Yabanilerin Aşılattırılması Hakkında Kanun’un 20. Maddesi uyarınca;

“Zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede zeytinyağı fabrikası hariç zeytinliklerin vegatatif ve generatif gelişmesine mani olacak kimyevi atık bırakan, toz ve duman çıkarak tesis yapılamaz ve işletilemez. Bu alanlarda yapılacak zeytinyağı fabrikaları ile küçük ölçekli tarımsal sanayi işetmeleri yapımı ve işletilmesi Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın iznine bağlıdır.

Zeytincilik sahaları daraltılamaz. (…) Bu halde dahi kesin zaruret görünmeyen zeytin ağacı kesilemez ve sökülemez.”

- 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu’na göre, acele kamulaştırma ancak yurt savunması, olağanüstü haller söz konusu olduğunda gerçekleştirilebilir. Kömüre dayalı termik santraller ne yurt savunması ile ilgilidir ne de olağanüstü haller söz konusudur. Mevcut olan tek yaklaşım, 3.  Kişi lehine tesis edilen bir işlemdir.

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.