Header Ads

Danıştay 8. Dairesi, ortaöğretimde kıyafet serbestliği getiren maddenin iptal edilmesi istemini reddetti

aa/başka haber/cumhuriyet

Danıştay 8. Dairesi, ortaöğretimde kılık kıyafet serbestisi getiren Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğinin ilgili hükmünün iptal istemini oy birliğiyle reddetti.

Çocuğu orta öğretimde okuyan eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, orta öğretimde kılık kıyafet serbestisi getiren "Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmeliğin" birinci maddesinin iptali istemiyle Danıştay'da dava açtı.

Dava dilekçesinde, yönetmeliğin birinci maddesinin, Türk milli eğitiminin gereklerine ve laik eğitim sistemine aykırı olduğu ifade ediliyordu.

Davayı esastan görüşen Danıştay 8. Dairesi, düzenlemenin iptal istemini oy birliğiyle reddetti.

Davacı eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, Danıştay 8. Dairesi'nin bu kararını temyiz edebilecek. Temyiz istemini, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu görüşecek.

BAŞSAVCILIK İPTAL İSTEMİŞTİ

Danıştay Başsavcılığı, ortaöğretimde türbana izin veren yönetmeliğe ilişkin eski YARSAV Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu’nun açtığı davada resmi görüşünü iptal şeklinde açıklamıştı.

Yönetmeliğin iptal edilmesi gerektiğini vurgulayan başsavcılık, liselerde türbana izin veren değişikliğin Çocuk Haklarına Dair Sözleşmeye aykırı yapıldığını kaydetmişti.

Başsavcılık, böyle bir yönetmelik değişikliği sırasında “karşılıklı hakların dengelenip dengelenmediği, uygulamanın bir ayrım yaratıp yaratmadığı, çoğulculuk ve hoşgörünün sağlanıp sağlamadığı” konularında uzman görüşüne başvurulmadığına dikkat çekmişti.

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.