Header Ads

Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencileri 'Proje Okul' dayatmasına karşı direniyor

Kadıköy Gazetesi

“Proje Okul” adı altında yürütülen dayatmalara karşı öğrenci ve veli tepkileri devam ediyor. Bu sabah derse girmeyerek okul bahçesinde tepkilerini dile getiren Kadıköy Anadolu Lisesi öğrencileri oturma eylemine başladılar.

Lise öğrencileri eylem nedenlerini “Okulumuzun 3 yıl önce proje okulu ilan edilerek, kulüp faaliyetlerimizin, festivallerimizin yapılamamasına neden olunması ve bu uygulama ile KAL ruhunun yok edilmeye çalışılmasıdır.” şeklinde açıkladı.

Onlarca KAL öğretmeninin sürgüne gönderilmesinin de, öğrencilerin tepkisinde büyük rol oynadığı belirtiliyor. Okul müdürü ise öğrencileri “yok yazma” ve disiplin cezaları ile vazgeçirmeye çalışıyor.

Peki “Proje Okul” nedir?

1 Eylül 2016 tarihinde MEB’in yayınladığı yönetmelikte, proje okulun amacı ve kapsamı şu şekilde tanımlanmış:

“Bu Yönetmeliğin amacı, yurt içinde ve yurt dışında yerli veya yabancı kurum ve kuruluşlarla veya başka ülkelerle işbirliği anlaşmaları çerçevesinde kurulan ve ulusal veya uluslararası proje yürüten okul ve kurumlar ile belirli eğitim reformu ve programları uygulayan okulların proje okulu olarak belirlenmesi ve Bakan tarafından onaylanması, bu okul ve kurumlara yapılacak öğretmen atamaları, yönetici görevlendirmeleri ile bu kapsamda tanımlanan proje okullarının bünyesindeki ortaokullara öğrenci seçilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.”

“Bu Yönetmelik, yurt içinde ve yurt dışında yerli veya yabancı kurum ve kuruluşlarla veya başka ülkelerle işbirliği anlaşmaları çerçevesinde kurulan ve ulusal veya uluslararası proje yürüten okul ve kurumlar ile belirli eğitim reformu ve programları uygulayan okulların proje okulu olarak belirlenmesi ve Bakan tarafından onaylanması, bu okul ve kurumlara yapılacak öğretmen atamaları, yönetici görevlendirmeleri ile bu kapsamda tanımlanan proje okullarının bünyesindeki ortaokullara öğrenci seçilmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.”

Özetlemek gerekirse, proje okullarına yapılan öğretmen ve yönetici atamaları ile öğrenci alımları direkt olarak bakana yani iktidara bağlanıyor. Aydın, ilerici, pırıl pırıl gençlerimizin okuduğu bu okullar imamhatipleştirme süreciyle yok edilmeye çalışıyor. Hukuki mücadele de devam ediyor. Bu okullardan mezun olanların kurduğu derneklerin temsilcileri ile bir kısım öğrenci, Kadıköy’deki Duru Tiyatrosu salonunda toplandı. Toplantıda konuyla ilgili olarak Eğitim Sen’in Danıştay’a başvurduğu ve Danıştay’ın da davayı Anayasa Mahkemesi’ne gönderdiği hatırlatıldı.

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.