Header Ads

Haftanın kitap önerileri: 'Bir Hayal Satıcısı' ve 'İllüzyon-Cumhuriyet'in Klasik Müzik Serüveni'Bir Hayal Satıcısı

Görürdünüz bir gölgenin kapıdan süzüldüğünü.

Kahvehanenin büyük ekranlı televizyonundan uzakta kalan masalardan birinin etrafında arkadaşlarla toplanmış oturuyorduk. Kendi aramızda, başkalarını rahatsız etmeyecek koyu bir sohbete dalmıştık. Günlük olaylardan, ülkemizin sorunlarından, tuttuğumuz takımlardan, gazetelerin üçüncü sayfalarında yer alan iç karartıcı cinayet haberlerinden ve de kendi geleceğimizden dırdırlanıyorduk. (Kitaptan)

Babam, müthiş bir masalcıydı.

Babam, müthiş bir masalcıydı. Durmadan bize masal­lar anlatırdı. O masallar gözlerimizde canlanırdı âdeta. O kadar masalı nasıl öğrenmişti, kimden öğrenmişti bil­miyorum. Ben onu bıkmadan ve gözümü kırpmadan din­lerdim. Biz onun masallarıyla büyüdük. (Kitaptan)

Tuhaf bir ihtiyar bir tek müdavimine dahi görünmeden bir kahvehaneye girer. Fark edildiğinde de kapalı kapılar ardında kimsenin çıkmasına müsaade edilmez.

Kimseye görünmeyen ihtiyar anlattığı öykülerle herkesi adeta büyüler.

Bir kişi hariç.

Bu, kahvehanenin masaları üzerine savrulan sözcüklerin arasından ihtiyarın kimliğini anbean belirleyecek olandır. Sadece onun değil kendi kimliğini de keşfedecektir adını yitirmek pahasına.Bizi büyüleyecek olan da bir hikâye anlatıcısıdır. Bu satırları okuyacaksanız efsunlanmanız kaçınılmaz.

Lakin büyüyü çözecek sihri yine de ancak gerçeklikte arayabiliriz.

Bu kitap gerçektir ve bir masal anlatıcısı ihtiyarın sırrına adanmış bir hikâyedir.

Tabii içinden çıkabilirseniz…

Bir Hayal Satıcısı

Yazan: Tacim Çiçek
Yayına Hazırlayan: Özcan Özen
Kapak Resmi : Esra Sirman
Sayfa : 102 sf.
Baskı Tarihi : Ekim 2016
Fiyat : 9,90 TL

SATIN AL: http://www.idefix.com/Kitap/Bir-Hayal-Saticisi/TACIM-CICEK/Edebiyat/Roman/Turkiye-Roman/urunno=0000000717528

İllüzyon Cumhuriyet’in Klasik Müzik Macerası

Cumhuriyet bir medeniyet projesiydi ve ulus uygar olanın en modern haliydi.

Ulus inşa edenler klasik müzikte de ulusal olanı yaratmak zorundaydılar. Sonuç…
Bu kitaptaki yazarlar ülkemizde bir ilke imza atarak bu “sonuc”u eleştiriyorlar, illüzyonu işaret ediyorlar.

Serap görmüyoruz ama yaşatılan bir illüzyonun da tanıklarıyız

Bu kitaptaki yazarların tümünün bir derdi var! Hepimiz Türkiye’de bir şeylerin yanlış yapılandığı, işlerin doğru yürümediği, hâlâ yapılması gereken onlarca şey olduğu ve doğru anlaşılmadığımızı ya da derdimizi anlatamadığımızı düşünüyoruz. Her şeyin yolunda gittiğini düşünen akademisyen ve müziksever amatörlerle aramızdaki fark bu. Serap görmüyoruz ama yaşatılan bir illüzyonun da tanıklarıyız:  (Kitaptan)

Cumhuriyet bir ütopyaydı. Şimdi ise ona ait bir gerçeklikte yaşıyoruz. Sesler işitiyoruz, ahengini o toplum mühendisliğinden almış bir müziğe ait sesler.

Bir medeniyet projesi olarak görülen Cumhuriyet‘te “Klasik Batı müziği” nasıl “milli” tınısını bulacaktı? Bu soruda “bulunması gerekliliğine” dair bir kabul vardı ve ulus inşa etmeye kalkan ve bunun için de öncelikle ulusal olanı yaratmak zorunluluğuyla baş başa kalan Cumhuriyet’in kurucu kadrolarınca en ileri, medeni ve modern olarak bellenen “Klasik Müzik”te milli damarın bulunması ve yansıtılması esaslı bir görevdi.

Bugün işte bu illüzyonu yaşıyoruz.

Halk türkülerini armonik ya da çoksesli kılıp Klasik müzik orkestralarında çalmaktan ibaret bir Klasik müzik serüveninin içindeyiz.

Bu kitaptaki yazarların tümünün bir derdi var! Türkiye’de klasik müzik ve müzik alanında bir şeylerin yanlış yapılandığı, işlerin doğru yürümediği, hâlâ yapılması gereken onlarca şey olduğunu söylüyorlar. Her şeyin yolunda gittiğini düşünen akademisyen ve müziksever amatörlerle aralarındaki farkın altını çiziyorlar: Serap görmüyoruz ama sahnelenen illüzyonun da tanıklarıyız.

Jön Türk modernleşmesinden Cumhuriyet politikalarına bir anlayışın, Halkevleri’nden konservatuvarlara kurumların, marşlardan operetlere eserlerin ele alındığı eleştirel bir toplam.

Cumhuriyet bir illüzyondu, belki göremiyoruz ama işitebiliyoruz.

İÇİNDEKİLER

YAZARLAR

Sunuş

I. Milli Musiki Ütopyası: “Halk Ruhunu Garp Fenniyle Terkib Etmek”

Okan Murat Öztürk

II. Geleneksellik-Çağdaşlık İkileminde Cumhuriyetin “Milli Musiki” Politikası ve Türk Besteciler

Onur Nurcan-Ebru Güner Canbey

III. Hars ve Medeniyet Ekseninde Cumhuriyet Dönemi Müzik Politikalarının Kitlesel Uygulama Alanı: Halkevleri

Emrah Zıraman-Fırat Kutluk

IV. Kültürel Seçkincilik Bağlamında Darülbedayi’de Operet

Fırat Kutluk- Yasemin Ata

V. Fırat Kutluk Cihat Aşkın’la Konuşuyor

VI. Türkiye’de Müzik Yazarlığının İdeolojik Boyutu

Seyit Yöre

VII. Bir Politik Simülasyon Örneği Olarak Cumhuriyet Dönemi Türk Müziği Politikaları

Özlem Doğuş Varlı

VIII. Cumhuriyetin İlk Yıllarından Günümüze Hükümet Programlarında Müzik: Eleştirel Bir Bakış

Cenk Güray

IX. Devlet Türk Müziği Koroları: İdeoloji ve Yapı

Timuçin Çevikoğlu

İlüzyon-Cumhuriyet’in Klasik Müzik Serüveni

Derleyen: Fırat Kutluk
Yayına Hazırlayan: Özcan Özen
Kapak : Sevil Tarla

SATIN AL: http://www.idefix.com/Kitap/Illuzyon/Kolektif/Sanat-Tasarim/Muzik/urunno=0000000717601

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.