Header Ads

Kılıçdaroğlu, 17 soruda #HAYIR'ı anlattı, 'Neden?' diye sordu


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Yollara ‘neden’diye düştük, maalesef yanıtını alamadan sandığa gidiyoruz. 17 temel soruyu bir kez daha sormak ve hatırlatmak isterim. Siz de akıl süzgecinden geçirip vicdanınıza sorun, ‘evet’ ya da ‘hayır’ oyunu ondan sonra kullanın” dedi.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu,  İstanbul’da düzenlediği basın toplantısında şöyle konuştu:

Değerli basın mensupları, sevgili yurttaşlarım, insan evvelemirde aslında tek soruya yanıt arar. Bilim insanları, düşünürler, sanatçılar hep bu soruya kafa yorar: “Neden?” “Neden” dışında hiçbir soruya insanoğlu o ölçüde ilgi duymaz.

Ben de anayasa tartışmaları gündeme geldiği tarihten itibaren hep aynı soruyu yönelttim. “Neden değiştirmek istiyorsunuz” diye sordum. Anayasa değişikliğinin mimarı iki partiden beyhude yanıt bekledim. “Neden” dedim, izah yerine hakaret işittim. “İşsizlik, terör gibi devasa sorunlarımız dururken neden şimdi” diye sordum. Terörist, hain olmakla suçlandım. “Darbeye karşı dimdik duran Türkiye Büyük Millet Meclisini neden büyük ölçüde işlevsiz bırakıyorsunuz” diye sordum. Sen de darbecisin iftirasına başvurmalarını hayretle ve üzülerek izledim. Sizler de tanıksınız, Sayın Cumhurbaşkanı ve Başbakanı defalarca televizyonlarda tartışmaya davet ettim. Ama hakikatin ortaya çıkmasından korktular gelmediler. Adalet denen kavramı yerle yeksan ederek her gün saatlerce ekran başına kilitlenip, kurulup kendi düşüncelerini topluma aktardılar. Nasılı anlattılar ama neden sorusuna hiç ama hiç cevap vermediler.

Oysa birlikte uygarca tartışma imkanı bulsaydık, örneğin “Neden” diye soracaktım.

Neden önerdiğiniz rejimde milletin vekili meclis kürsüsünden bakana soru soramıyor?

Neden hiçbir bakanın meclise ayak basmasını istemiyorsunuz?

Neden hükümet meclisten güvenoyu isteme tenezzülünde dahi bulunmuyor?

Neden meclisi bu kadar küçük görüyor, neden aşağılıyorsunuz?

Neden Cumhurbaşkanının tarafsızlığını ortadan kaldırıyorsunuz?

Bu gerçekler ortadayken dağa, taşa “Meclisin yetkisi artıyor” diye afiş asıp, televizyonlara reklam verip söyleyerek günaha giriyorsunuz.

Değerli basın mensupları, anayasa değişikliğiyle Cumhurbaşkanı da seçilen bir partinin Genel Başkanı meclisi feshedebilecek. OHAL ilan edip kararnameyle ülkeyi yönetebilecek. Bizlerin vergilerini keyfince harcayabilecek. Bu saydıklarımın tamamına tek bir adam sahip olmak istiyor ama tek bir sorudan korkuyor. Nedir bu soru? Neden?

Sözde iki başlılıktan pek şikayetçiler. Ya gerçekler? Partili Cumhurbaşkanı; hem ilin valisini, hem partisinin il başkanını atayacak. Partizanlıkta valiyle il başkanını yarıştıracak.

Siyasi rakiplerini yargılayacak hakim ve savcıları atayacak.

Türk Silahlı Kuvvetlerine Başkomutanlık yapacak, siyaset kışlaya girecek.

Bu güzel ülkeyi, yüce milleti illaki biz ve onlar diye bölmek,  bazılarını kayırıp diğerlerini ayırmak ısrarı neden?

Oysa unutmamamız gerekir, asırlık cumhuriyet rejimi sayesinde benim gibi köy çocukları genel müdür, genel başkan oldu. Binali Bey gibi Başbakanlık, merhum Bayar, Özal, Demirel gibi Cumhurbaşkanlığı yaptı.

Bütün vatandaşlarıma sesleniyorum. AK Partili, MHP’li, HDP’li, Vatan Partili, Saadet Partili yurttaşlarım gelin cumhuriyeti koruyalım. Bir maceraya atılıp cumhuriyetimizi yıkmayalım. Biricik evlatlarımızın istikbalini kumar masasına sürmeyelim. Fırsat eşitliğini, adalet önünde eşitliği, vergimizin hesabını sorma hakkını bir çırpıda tek bir oyla feda etmeyelim. Eğer bu ülkede yeni bir hanedan gerekiyorsa hep birlikte soralım neden? Adı, sanı olmayan bir millet mi olalım neden? Bizim evlatlarımız Arap çöllerinde şehit olurken Suriyeliye sınavsız üniversite hakkı veriliyor neden? Önce siz anayasa değişikliğine evet deyin sonra Suriyelilere vatandaşlık vereceğiz diyorlar neden? Hanedana askerlik yapmadan vekillik hakkı tanınması hangi vicdana sığıyor neden?

“Neden” diye düştük yollara maalesef yanıtını alamadan sandığa gidiyoruz.

Şimdi anayasa değişikliğiyle 17 temel soruyu bir kez daha sormak ve hatırlatmak isterim. Siz de akıl süzgecinden geçirip vicdanınıza sorun. “Evet” ya da “Hayır” oyunu ondan sonra kullanın.

Sevgili yurttaşlarım sorularımız şöyle;

1) Anayasa Değişikliğinin 2. maddesiyle yetkileri büyük ölçüde elinden alınmış TBMM’nin üye sayısı 600’e çıkartılmak ve en az 187 trilyonluk bir yük vatandaşın sırtına yüklenmek isteniyor. Neden?

2) Anayasa Değişikliğinin 3. maddesiyle milletvekili seçilme yaşı 18’e indiriliyor. Ancak askerliğini yapmamış milletvekillerinin ömür boyu askerlikten muaf tutulacakları sözü veriliyor. Neden?

3) Anayasa Değişikliğinin 5, 6 ve 16. maddelerine göre TBMM’nin bakanları denetleme görev ve yetkisi kaldırılıyor. Milletvekillerinin, meclis kürsüsünden bakanlara sözlü soru sormaları dahi sona erdirilmek isteniyor. Neden?

4) Anayasa Değişikliğinin 7. maddesiyle cumhurbaşkanının tarafsızlığı ortadan kaldırılıyor. Tarafsız olması gereken cumhurbaşkanının, bir partinin genel başkanı da olması isteniyor. Neden?

5) Anayasa Değişikliğinin 7 ve 8. maddelerine göre bir partinin genel başkanı siyaset dışı kalması gereken Türk Silahlı Kuvvetleri’nin de başkomutanı yapılmak isteniyor. Neden?

6) Anayasa Değişikliğinin 7 ve 8. Maddelerinde yapılan değişiklikle, cumhurbaşkanı da olan bir partinin genel başkanına tek başına "Milli Güvenlik Politikalarını Belirleme" yetkisi veriliyor. Neden?

7) Anayasa Değişikliğinin 8 ve 16. maddelerine göre başbakanlık ve bakanlar kurulu kaldırılıyor. Yetki tek adama veriliyor. Osmanlı da dahil olmak üzere Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana var olan Başbakanlık ve Bakanlar Kurulu’ndan vazgeçilmek isteniyor. Neden?

8) Mevcut Anayasaya göre kamu atamaları kriterleri liyakat esasına göre TBMM tarafından belirleniyor. Anayasa Değişikliğinin 8. maddesine göre ise aynı zamanda bir siyasi partinin genel başkanı da olan cumhurbaşkanının, atama kriterlerini tek başına belirlemesi hedefleniyor. Cumhurbaşkanının tek başına hem atama kriterlerini belirlemesi hem de Genel Müdürleri, müsteşarları büyükelçileri, valileri, kaymakamları, emniyet müdürlerini, rektörleri, müftüleri ataması isteniyor. Neden?

9) Anayasa Değişikliğinin 8. maddesine göre cumhurbaşkanın yokluğunda, seçimle gelmiş milli iradeyi temsil eden, aynı zamanda parti grupları arasında tarafsız olan TBMM Başkanının cumhurbaşkanına vekalet etmesi uygulamasından vazgeçilmek isteniyor. Neden?

10) Anayasa Değişikliğinin 8. maddesiyle ekonomik ve sosyal konuların tamamında Cumhurbaşkanına kararname çıkarma yetkisi verilmek isteniyor. Örneğin kıdem tazminatı bir gecede sıfırlanabileceği gibi asgari ücret de dondurabilecektir. Neden?

11) Mevcut anayasaya göre yolsuzluk yapan bakanların Yüce Divan’a sevki için 276 oy yeterliyken, anayasa değişikliğinin 9. maddesine göre tek adam rejiminde 400 oy şartı getirilmek isteniyor. Bu aşılmaz zırh neden?

12) Anayasa Değişikliğinin 10. maddesiyle cumhurbaşkanına, TBMM’ni devre dışı bırakarak istediği kadar başkan yardımcısı ve bakan atama yetkisi veriliyor. Neden? Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne güvensizlik adeta anayasaya giriyor. Neden?

13) Anayasa değişikliğinin 7, 10 ve 16. maddeleriyle cumhurbaşkanı da olan bir partinin genel başkanına bakanlıkların merkez ve taşra teşkilatı dahil olmak üzere merkezi idareyi tek başına, istediği gibi şekillendirme yetkisi verilmek isteniyor. Neden?

14) Anayasa Değişikliğinin 7 ve 11. maddeleriyle cumhurbaşkanı da olan bir partinin genel başkanına hiçbir gerekçe göstermeksizin tek başına TBMM’yi fesih etme yetkisi verilmek isteniyor. Atatürk’e bile verilmeyen bu yetki, tek adama verilmek isteniyor. Neden?

15) Anayasa Değişikliğinin 7 ve 12. maddeleriyle cumhurbaşkanı da olan bir partinin genel başkanına tek başına olağanüstü hal ilan ederek, yayınladığı kararnamelerle ülkeyi yönetme yetkisi verilmek isteniyor. Bu yetkiyle 80 milyonun can ve mal güvenliği tek bir adama emanet ediliyor. Neden?

16) Anayasa Değişikliğinin 7 ve 14. maddelerine göre bir partinin genel başkanına hakim tayin etme yetkisi ve yargıyı siyasetin kontrolüne alma fırsatı tanınmak isteniyor. Değişikliğe göre bir partinin genel başkanı 15 üyeli Anayasa Mahkemesi’nin 12 üyesini, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısını ve başsavcı vekilini,. Danıştay üyelerinin dörte birini, Hakimler ve Savcılar Kurulu üyelerinin yarısını kendisi tayin edecek. Neden?

17) Anayasa Değişikliğinin 16. maddesiyle, cumhurbaşkanı kendi uygulamalarını denetleyecek Devlet Denetleme Kurulu’nun bütün üyelerini kendisi atayacak. Neden?

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.